1.Quyền và nghĩa vụ của ONBET đối với đại lý

 • Bộ phận dịch vụ chăm sóc khách hàng của ONBET sẽ luôn giám sát các thành viên của đại lý và tình trạng cá cược của họ.Đại lý và các thành viên cấp dưới phải đồng ý và tuân thủ các quy định, chính sách cũng như quy trình hoạt động của ONBET. ONBET có quyền từ chối hoặc đóng băng tài khoản đại lý / thành viên.
 • Đại lý có thể đăng nhập vào giao diện bất cứ lúc nào để quan sát tình trạng cá cược và tổng quan về hoạt động của các thành viên cấp dưới trên website.Bộ phận chuyên viên đại lý của ONBET VN sẽ tính và kết toán hoa hồng dựa trên doanh thu lợi nhuận của các thành viên cấp dưới đại lý.
 • ONBET có quyền sửa đổi bất kỳ quy định nào trong hợp đồng, bao gồm: các mức hoa hồng hiện tại,chính sách hoa hồng, thủ tục thanh toán và quyền tham khảo các quy định về kế hoạch. ONBET sẽ thông báo cho đại lý qua email,website,zalo,telegram v.v.v.Đại lý có thể chọn chấm dứt hợp đồng hoặc liên hệ với chuyên viên đại lý để phản ánh hoặc đưa ra ý kiến của mình. Nếu đại lý không có phản đối sau khi sửa đổi điều đó có nghĩa là hợp đồng đã được mặc định chấp nhận sửa đổi và đại lý phải tuân thủ các quy định liên quan sau khi thay đổi.

2.Quyền và nghĩa vụ của đại lý đối với ONBET

 • Đại lý có trách nhiệm quảng bá và quảng cáo hình ảnh của ONBET mà không vi phạm pháp luật, có trách nhiệm thông báo cho các thành viên của mình về tất cả các sản phẩm khuyến mãi và điều kiện ưu đãi có liên quan của ONBET.Song song đó hợp thức hóa công cụ tìm kiếm khách hàng để tăng lợi nhuận của chính đại lý và ONBET.
 • Nếu phương thức khuyến mãi ONBET88 được đại lý lựa chọn yêu cầu thì đại lý phải chịu khoản chi phí tương đương với hoạt động khuyến mãi.
 • Mọi thông tin liên quan đến ONBET bao gồm: logo, banner quảng cáo, màn hình trò chơi, hình vẽ, v.v …Đại lý sẽ không được sao chép hoặc tiết lộ các tài liệu liên quan mà không được cho phép. ONBET có quyền truy tố trước pháp luật. Nếu đại lý có nhu cầu trên phương diện làm quảng cáo có thể liên hệ với ONBETchúng tôi sẵn sàng hỗ trợ hết mình .

3.Quy tắc và điều khoản

 • Tất cả các cấp của đại lý không được phép mở tài khoản đăng ký cho thành viên cấp dưới mà không được sự cho phép của ONBET,cũng như không được tự ý đăng ký tài khoản thành viên dưới link liên kết đại lý của mình hoặc các bên liên quan.ONBET có quyền chấm dứt và đóng băng tài khoản cũng như tất cả hoa hồng kiếm được của đại lý.
 • Để đảm bảo quyền riêng tư và quyền bảo mật của tất cả các tài khoản thành viên tại ONBET, ONBET sẽ không cung cấp bất kỳ mật khẩu hay thông tin cá nhân của bất kỳ thành viên nào.Đại lý các cấp cũng không được phép lấy dữ liệu thành viên dưới bất kỳ hình thức nào hoặc tự ý đăng nhập vào tài khoản thành viên cấp dưới. Nếu đại lý bị phát hiện vi phạm quyền riêng tư của thành viên ONBET, ONBET có quyền hủy tiền hoa hồng của đại lý và hủy tài khoản đại lý.
 • Các thành viên thuộc đại lý không được mở nhiều hơn một tài khoản. ONBET có quyền yêu cầu thành viên cung cấp giấy tờ tùy thân hợp lệ để xác minh danh tính của thành viên và có quyền xác định xem có trùng lặp thành viên theo IP hay không. Trong trường hợp vi phạm những điều trên, ONBET có quyền chấm dứt trò chơi của người chơi và đóng băng tài khoản cũng như toàn bộ hoa hồng kiếm được trong đại lý.
 • Đại lý không thể là thành viên cá cược hợp lệ của chính đại lý mình hoặc đại lý khác mà chỉ có thể là thành viên cá cược hợp lệ trực thuộc công ty. Đại lý phải có ít nhất 3 thành viên cá cược tuyến dưới hợp lệ mỗi tháng (ít nhất 3 lần một tháng đối với cá cược thông thường) Nếu có bất kỳ vi phạm nào đối với thỏa thuận đại lý, ONBET88 có quyền chấm dứt và đóng băng tài tài khoản cũng như tất cả hoa hồng kiếm được trong đại lý.
 • Nếu thành viên của đại lý bị cấm tham gia các trò chơi của ONBET do vi phạm quy định hoặc ONBET trả lại tiền đặt cược cho thành viên,thành viên đó sẽ không được tính lợi nhuận cho đại lý. Nếu thẻ tín dụng và thông tin ngân hàng được sử dụng của các thành viên có liên quan đến đại lý sẽ phải được xem xét, ONBET sẽ giữ lại các khoản hoa hồng liên quan cho đến khi việc xem xét hoàn tất.
 • Các điều kiện trong hợp đồng sẽ được thực hiện sau khi ONBET thông báo xét duyệt. ONBET và đại lý có thể chấm dứt hợp đồng này bất cứ lúc nào. Trong mọi trường hợp, nếu đại lý muốn chấm dứt hợp đồng, phải thông báo cho ONBET,Nếu đại lý không còn là thành viên hợp tác hiện có, hợp đồng này có thể bị chấm dứt bất kỳ lúc nào. Nếu đối tác vi phạm quy định hợp đồng,ONBET có quyền chấm dứt hợp đồng ngay lập tức.
 • Nếu không có sự cho phép của ONBET VN, đại lý không thể tiết lộ thông tin và dữ liệu bí mật của ONBET, bao gồm cả phản hồi do đại lý thu được, báo cáo hoa hồng, v.v.v… đại lý có nghĩa vụ không thực hiện sử dụng các tài liệu và tài liệu mật sau khi hợp đồng chấm dứt. Tính bảo mật của dữ liệu sẽ có hiệu lực.
 • Sau khi chấm dứt hợp đồng,đại lý và ONBET sẽ không cần thực hiện các quyền và nghĩa vụ của hai bên. Trong thời gian chấm dứt hợp đồng sẽ không làm ảnh hưởng nghĩa vụ của đại lý trước khi chấm dứt hợp đồng.